Wat doet een WBE

 
Wildbeheereenheid De Schaffelaar organiseert diverse activiteiten zoals:

          Faunateldag

          Reeweldtellingen

          Kraaiendag

          Algemene ledenvergadering

Het bestuur zet zich (waar mogelijk) in voor haar leden betreffende onderstaande zaken:
• Aanvragen van ontheffingen, voorzieningen enz.
• (Onder)verhuren van jachtrechten van wateren en gronden van Waterschap Vallei en Eem, Staatsbosbeheer, Provincies en Gemeenten
• Opstellen van beheerplannen
• Uitgifte van reewildloodjes
• Behulpzaam bij (juridische) problemen