Cursus  Kennis en Beheer van Reeën

De Stichting Jachtopleidingen Nederland na de zomer start met de nieuwe cursus

KENNIS & BEHEER VAN REEËN

De cursus Kennis & Beheer van Reeën bestaat uit vier theorielessen en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte en het examen worden op één en dezelfde zaterdag (overdag) gehouden. Als cursist ontvangt u een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke afbeeldingen en foto’s in kleur. Het boek is ook goed te gebruiken als naslagwerk.

 

De belangrijkste onderwerpen die in het cursusboek worden behandeld:

Kenmerken

Gedrag

Voedsel

Voortplanting

Beheer

Aanspreken

Uitrusting

Jachtmethoden en afschot

Behandeling geschoten ree

Ziekten bij reeën

Contact met andere natuurgebruikers

 

 

Voor informatie en aanmelding: Klik hier

 

Ook kunt u voor informatie bellen naar het SJN-bureau in Amersfoort: 033 - 463 16 14.